Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 20 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát thông tin dưới đây: Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên.

 • pic

  Câu 2 trang 20 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm A-ma-dôn chủ yếu thuộc lãnh thổ của quốc gia

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 21 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 21 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát biểu đồ dưới đây: Nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 – 2015.

 • pic

  Câu 4 trang 21 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 21 sách bài tập Địa lí 11, Mĩ La tinh có điều kiện đất đai và khí hậu thuận lợi để phát triển các ngành nông nghiệp nào?

 • pic

  Câu 5 trang 22 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Mĩ Latinh có tỉ lệ dân đô thị cao chủ yếu do

 • pic

  Câu 6 trang 22 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu sau: - Tính tỉ lệ nợ so với GDP của các nước trên rồi ghi vào bảng. - Nêu nhận xét.

 • pic

  Câu 7 trang 22 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh là

 • pic

  Giải câu 8 trang 22 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 22 sách bài tập Địa lí 11, Nêu các biện pháp mà gần đây nhiều nước Mĩ La tinh đã áp dụng để cải thiện tình hình kinh tế trong nước.

Gửi bài