Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 83 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu: a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực.

 • pic

  Câu 2 trang 85 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 85 sách bài tập Địa lí 11, Cho biểu đồ sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài