Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 64 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm lãnh thổ nào dưới đây không đúng với Trung Quốc?

 • pic

  Câu 2 trang 65 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 65 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 65 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu và hình dưới đây, hãy rút ra các nhận xét về sự biến động dân số của Trung Quốc

 • pic

  Câu 4 trang 66 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 66 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây, nhận xét sự phân bố dân cư và đô thị ở Trung Quốc. Giải thích.

Gửi bài