Giải câu 4 trang 88 SBT địa 11

Giải câu 4 trang 88 SBT địa 11,

Quảng cáo

Đề bài

Trong những năm gần đây, 40% dân cư mới đến Ô-xtray-li-a định cư là từ

A. Châu Á.                          B. Châu Mĩ.

C. Châu Âu.                        D. Châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức dân cư - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Trong những năm gần đây, 40% dân cư mới đến Ô-xtray-li-a định cư là từ châu Á.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài