Giải câu 2 trang 74 SBT địa 11

Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô dưới đây với nhau, sao cho phù hợp

Đề bài

Nối các ô dưới đây với nhau, sao cho phù hợp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm địa hình - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài