Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 6 vở thực hành ngữ văn 7

Nghĩa của thành ngữ trong các câu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 trang 6 VTH Ngữ văn 7 Tập

Nghĩa của thành ngữ trong các câu sau:

Câu

Thành ngữ trong câu

Nghĩa của thành ngữ

a. Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân từ, nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

 

 

b. Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyển núi dời sông tôi cũng sẵn sàng.

 

 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức về thành ngữ để tìm thành ngữ và giải nghĩa chúng

Lời giải chi tiết:

Câu

Thành ngữ trong câu

Nghĩa của thành ngữ

a. Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân từ, nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

ba chân bốn cẳng

vội vàng, nhanh

 

b. Lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyển núi dời sông tôi cũng sẵn sàng.

chuyển núi rời sông ý

làm việc lớn lao

Bài tập 2

Bài tập 2 trang 6 VTH Ngữ văn 7 Tập 2:

Thử thay thành ngữ (in đậm) trong các câu sau bằng từ ngữ có ý nghĩa tương đương, rồi rút ra nhận xét:

Câu dùng thành ngữ

Câu dùng từ ngữ có nghĩa tương đương

Nhận xét (giống nhau, khác nhau)

a. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.

 

 

b. Giờ đây, công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm.

 

 

Phương pháp giải:

Em tìm những từ ngữ có nghĩa tương đồng với các thành ngữ, thay thế chúng và rút ra nhận xét về giá trị sử dụng của hai cách.

Lời giải chi tiết:

Câu dùng thành ngữ

Câu dùng từ ngữ có nghĩa tương đương

Nhận xét (giống nhau, khác nhau)

a. Thành ra có bao nhiêu gỗ hỏng bỏ hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch.

đều mất hết

những từ ngữ thay thế dài dòng hơn, đơn giản hơn những thành ngữ.

b. Giờ đây, công chúa là một chị phụ bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm.

mọi thứ từ bé đến lớn, từ giá trị đến xoàng xĩnh

Giá trị biểu cảm giảm xuống, diễn đạt dài dòng không xúc tích.

Bài tập 3

Bài tập 3 trang 7 VTH Ngữ văn 7 Tập 2:

Nhận xét việc sử dụng thành ngữ đẽo cày giữa đường ở hai trường hợp sau:

a. Anh làm việc này chắc nhiều người góp cho những ý kiến hay. Khác gì đẽo cày giữa đường.

b. Chín người mười ý, tôi biết nghe theo ai bây giờ? Thật là đẽo cày giữa đường.

Phương pháp giải:

Em đọc và nhận xét cách sử dụng thành ngữ và hiệu quả của chúng đối với từng ngữ cảnh.

Lời giải chi tiết:

a. Sử dụng thành ngữ trong câu này không hợp lý. Vì thành ngữ đẽo cày giữa đường có nghĩa là những người không có chính kiến của mình, ai bảo gì nghe đấy.

b. Sử dụng thành ngữ trong câu này hợp lí hơn. Vì thành ngữ đẽo cày giữa đường chỉ những người nghe theo lời người khác một cách thụ động, và không biết suy nghĩ cái nào đúng, cái nào sai.

Bài tập 4

Bài tập 4 trang 7 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Đặt câu với các thành ngữ:

a. Học một tiết mười

Đặt câu:

b. Học hay, cày biết

Đặt câu:

c. Mở mày mở mặt

Đặt câu:

d. Mở cờ trong bụng

Đặt câu:

Phương pháp giải:

Em đọc và nhận xét cách sử dụng thành ngữ và hiệu quả của chúng đối với từng ngữ cảnh.

Lời giải chi tiết:

a. Học một tiết mười

Đặt câu: Cậu bé đó thông minh nhất lớp: học một biết mười.

b. Học hay, cày biết

Đặt câu: Cô ấy sống ở đâu cũng được, vì cô ấy có khả năng học hay, cày biết.

c. Mở mày mở mặt

Đặt câu: Thành tích của Lan đã khiến bố mẹ cô mở mày mở mặt với hàng xóm.

d. Mở cờ trong bụng

Đặt câu: Được xếp khen gợi vào cuối tháng, tôi như mở cở trong bụng.

Quảng cáo
close