Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 50 vở thực hành ngữ văn 7

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một văn bản nghị luận mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

trang 50 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Ghi chép thông tin, ý tưởng về một văn bản nghị luận mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Nhật kí đọc sách

Ngày:

Nhan đề văn bản:

Tên tác giả:

Vấn đề được bàn luận:

Ý kiến của người viết về vấn đề được bàn:

Lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục người đọc:

 

Suy nghĩ sau khi đọc:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy lựa chọn đọc 1 văn bản và tìm câu trả lời phù hợp điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

Nhật kí đọc sách

Ngày: 7/8/2022

Nhan đề văn bản: Túi vàng túi xanh

Tên tác giả: Trình Phương Quân

Vấn đề được bàn luận: Vấn đề phân loại rác hữu cơ và vô cơ.

Ý kiến của người viết về vấn đề được bàn: Phân loại rác tại Việt Nam còn chưa hiệu quả, cần nâng cao ý thức của người dân.

Lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục người đọc:

- Thực trạng phân loại chất thải tại Việt Nam "do một tay các bà đồng nát lo liệu".

- Đưa ra thực trạng phân loại rác tại Bỉ, Singapore – mô hình để Việt Nam tham khảo.

Suy nghĩ sau khi đọc:

- Nâng cao ý thức phân loại chất thải.

- Tầm quan trọng của phân loại rác.

Quảng cáo
close