Giải bài tập Thực hành nói và nghe trang 57 vở thực hành ngữ văn 7

Điền thông tin vào chỗ trống theo gợi dẫn để chuẩn bị các ý chính cho bài nói.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 57 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Điền thông tin vào chỗ trống theo gợi dẫn để chuẩn bị các ý chính cho bài nói.

a. Suy nghĩ của em về bản chất và vai trò của những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

b. Một số hoạt động thiện nguyện tiêu biểu.

c. Ý nghĩa quan trọng của hoạt động thiện nguyện.

d. Những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà em đã từng tham gia và tình cảm, suy nghĩ của em sau khi tham gia hoạt động đó:

Phương pháp giải:

- Nêu được suy nghĩ của mình về vấn đề những hoạt động thiện nguyện

Lời giải chi tiết:

cộng đồng.

Khi xã hội ngày càng phát triển thì các hoạt động thiện nguyện lại ngày càng được mở rộng và nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều người, em rất ủng hộ với những hoạt động thiết thực, minh bạch và rõ ràng. Vậy hoạt động thiện nguyện là gì? Hoạt động thiện nguyện chính là những hoạt động mà mỗi chúng ta có thể làm để giúp đỡ cho một cá nhân hay một tập thể nào đó đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần.

b. Một số hoạt động thiện nguyện tiêu biểu.

Công việc thiện nguyện được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng được chia ra thành hai cách thức chính: giúp đỡ tự nguyện bằng chính sức mình và chia sẻ về mặt vật chất tới người khác. Nhưng trên hết, chúng ta không nên có suy nghĩ: cứ những hành động khuyên góp, tình nguyện là những hoạt động thiện nguyện.

c. Ý nghĩa quan trọng của hoạt động thiện nguyện.

Chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của hai từ “thiện nguyện”. Từ “thiện” là tốt đẹp, thiên lương, còn “nguyện” từ tự nguyện, không bởi sự ép buộc hay xuất phát từ lợi ích cá nhân. Chính vì vậy, hoạt động thiện nguyện là những hoạt động mà con người có thể giúp đỡ nhau bằng cả tấm lòng, cái tâm trong sáng và vì lợi ích chung.

d. Những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà em đã từng tham gia và tình cảm, suy nghĩ của em sau khi tham gia hoạt động đó:

Từ xưa đến nay, người dân Việt Nam ta cũng đã tham gia vào công tác thiện nguyện lớn như: Ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trong bão lũ bằng cách lập nên quỹ riêng, tổ chức các đoàn thể tới trực tiếp vùng bị thiên tai hỗ trợ người dân… Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh đã diễn ra phức tạp trong thời gian qua, nhiều cá nhân và các đoàn thể cũng đã lập lên nhiều quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật hay thất nghiệp. Nhìn chung,em cảm thấy hoạt động thiện nguyện ở nước ta đang ngày càng phát triển. Đây là một hành động đẹp mà chúng ta cần gìn giữ và phát huy.

Bài tập 2

Bài tập 2 (trang 57 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Những tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài hát, vật dụng (nếu có)…liên quan đến các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà em đã từng tham gia.

Phương pháp giải:

Em hãy suy tầm tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài hát, vật dụng từ các hoạt động mình tham gia.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh trình bày tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài hát, vật dụng (nếu có)…liên quan đến các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà em đã từng tham gia

Quảng cáo
close