Giải bài tập Thiên nga, cá măng và tôm hùm trang 13 vở thực hành ngữ văn 7

Thiên nga, cá măng và tôm hùm gắng sức kéo nhưng xe vẫn đứng im vì:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 trang 13 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Thiên nga, cá măng và tôm hùm gắng sức kéo nhưng xe vẫn đứng im vì:

Phương pháp giải:

Em đọc lại văn bản để tìm câu trả lời giải thích.

Lời giải chi tiết:

Thiên nga, cá măng và tôm hùm gắng sức kéo nhưng xe vẫn đứng im vì: Hoá ra tôm hùm cố kéo giật lùi, thiên nga kéo lên trời và cá măng bơi ra bờ. Cả ba đã không nhất trí kéo cùng một hướng nên kết cục như vậy là điều hiển nhiên.

Bài tập 2

Bài tập 2 trang 13 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Từ câu chuyện cùng nhau kéo xe của thiên nga, cá măng và tôm hùm, bài học kinh nghiệm mà em rút ra được là:

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để tìm câu trả lời

Lời giải chi tiết:

Để thành công, chúng ta cần đồng lòng, nhất trí trước khi đi đến thực hiện một hành động nào đó.

Quảng cáo
close