Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 59 vở thực hành ngữ văn 7

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một văn bản truyện mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

(trang 59, VTH Ngữ văn 7, tập 1)

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một văn bản truyện mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH

Ngày:

Nhan đề truyện:

Tên tác giả:

Nội dung chính của truyện:

Các sự việc chính trong câu chuyện:

Các nhân vật:

Tính cách nổi bật của một nhân và biểu hiện của tính cách đó:

Suy nghĩ sau khi đọc:


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy lựa chọn đọc 1 văn bản và tìm câu trả lời phù hợp điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

Nhật kí đọc sách

Ngày: 16/7/2022

Nhan đề bài thơ: Đất nước

Tên tác giả: Nguyễn Đình Thi

Nội dung chính của bài thơ: Bài thơ là sự đúc kết những suy ngẫm và cảm xúc của tác giả về đất nước trong những năm dài kháng chiến.

Số khổ thơ trong bài thơ, số dòng thơ trong mỗi khổ, số tiếng trong mỗi dòng: 8, thể thơ tự do, số tiếng mỗi dòng không cố định.

Các tiếng cùng vần với nhau và đặc điểm của vần trong bài thơ: vần chân

Cách ngắt nhịp: Tự do

Những từ ngữ được dùng theo cách mới lạ, thú vị: Trời thu thay áo mới.

Hình ảnh đáng chú ý hoặc gây ấn tượng đặc biệt: Ôi những cánh đồng quê chảy máu…từ gốc lúa bờ tre hồn hậu/ Đã bật lên những tiếng căm hờn.

Biện pháp tu từ được dùng trong bài thơ và tác dụng của nó: So sánh, nhân hóa nhằm tăng tính diễn cảm và biểu đạt cho hình ảnh.

Suy nghĩ sau khi đọc: Lòng tự hào về truyền thống hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc.

Quảng cáo
close