Giải bài tập Thực hành nói và nghe trang 44 vở thực hành ngữ văn 7

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

Quảng cáo

Đề bài

(trang 44, VTH Ngữ văn 7, tập 1)

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

Hoàn thành phiếu ghi chú để chuẩn bị nội dung nói theo gợi dẫn

Phiếu ghi chú

* Vấn đề đời sống được gợi ra từ một nhân vật văn học:

…………………………………………………………………………………………

* Giải thích vấn đề đời sống:

…………………………………………………………………………………………

* Các biểu hiện của vấn đề:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

* Ý kiến nhận xét, đánh giá về vấn đề:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

* Bài học rút ra:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hãy nêu ra vấn đề đời sống được gợi ra từ một nhân vật văn học trong tác phẩm đã đọc được coi là gần gũi và thú vị nhất để trao đổi với bạn bè.

Một số vấn đề tham khảo:

- Các vấn đề được gợi ra từ nhân vật mèo Gióc-ba (Chuyện con mèo dạy hải âu bay): sự trân trọng lời hứa, sức mạnh kì diệu của tình yêu thương, niềm tin vào cuộc sống, vẻ đẹp của lòng can đảm, tôn trọng sự khác biệt…

- Các vấn đề được gợi ra từ nhân vật Mên, Mon (Bầy chim chìa vôi); An, Cò (Đi lấy mật); nhân vật “tôi”, người cha (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ): tình yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống, tình yêu thương loài vật,...

Lời giải chi tiết

Phiếu ghi chú

* Vấn đề đời sống được gợi ra từ một nhân vật văn học: sự trân trọng lời hứa được gợi ra từ nhân vật mèo Gióc – ba (Chuyện con mèo dạy hải âu bay)

* Giải thích vấn đề đời sống:Giữ lời hứa là thực hiện việc mà mình đã nhận lời với ai đó và nó là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Việc giữ lời hứa chính là một đức tính tốt của con người.

* Các biểu hiện của vấn đề:

- Sống chân thành, giữ chữ tín

- Chỉ hứa khi chắc chắn bản thân có thể thực hiện được.

* Ý kiến nhận xét, đánh giá về vấn đề: Việc giữ lời hứa không chỉ chứng minh rằng bạn là người đáng tin cậy mà còn chứng minh bạn rất đáng để người khác ủy thác trách nghiệm.

- Người giữ lời hứa sẽ được mọi người tin tưởng và quý mến và tôn trọng.

- Giữ lời hứa cũng cho thấy bạn là người sống có trách nhiệm.

- Lời hứa còn mang đến niềm tin hy vọng cho người khác.

- Lời hứa đôi lúc còn thể hiện sự coi trọng người khác của bạn. Nếu bạn thất hứa thì đôi lúc sẽ có người nghĩ họ không được coi trọng trong bạn.

* Bài học rút ra:Biết giữ lời hứa là 1 nguyên tắc trong ứng xử, giao tiếp. Nó thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người khác, đồng thời cũng thể hiện chính bản thân mình là người có lòng tự trọng. Như vậy, lời hứa có thể nói ra 1 cách rất dễ dàng, hãy trở thành một người đáng tin cậy với người khác và biết chịu trách nghiệm cho lời hứa của mình.

Quảng cáo
close