Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 66 vở thực hành ngữ văn 7

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một văn bản thông tin mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Bài tập trang 66 VTH Ngữ văn 7 Tập 2:

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một văn bản thông tin mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Nhật kí đọc sách

Ngày:

Nhan đề văn bản:

Tác giả:

Nội dung chính của văn bản:

Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản (theo trình tự thời gian, theo quan hệ nhân quả…)

Tác dụng của một số yếu tố nêu trên trong việc thể hiện nội dung văn bản:

Suy nghĩ sau khi đọc:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy lựa chọn đọc 1 văn bản và tìm câu trả lời phù hợp điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

Nhật kí đọc sách

Ngày: 9/7/2022

Nhan đề văn bản: Thân thiện với môi trường

Tác giả: Nguyễn Hưu

Nội dung chính của văn bản: Những tiêu chí xác định một vật liệu, sản phẩm, dịch vụ, địa điểm là thân thiện với môi trường.

Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản (theo trình tự thời gian, theo quan hệ nhân quả…): Theo quan hệ nhân quả.

Tác dụng của một số yếu tố nêu trên trong việc thể hiện nội dung văn bản: Nhờ triển khai ý tưởng cụ thể và rõ ràng, việc thể hiện ý tưởng cùng nội dung được hiệu quả hơn.

Suy nghĩ sau khi đọc: em có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này và có cách lí giải để biết được một vật thân thiện với môi trường hay không. Từ đó thay đổi hành động sử dụng các vật liệu ở tự nhiên.

Quảng cáo
close