Giải bài tập Thực hành tiếng Việt trang 35 vở thực hành ngữ văn 7

Gạch dưới số từ trong các câu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 (trang 35 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Gạch dưới số từ trong các câu sau:

a. Buổi chiều ra đồngvề, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới.

b. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay.

c. - Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này!

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm và dấu hiệu nhận biết số từ

Lời giải chi tiết:

a. Buổi chiều ra đồngvề, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới.

b. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay.

c. - Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này!

Bài tập 2

Bài tập (2 trang 35 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Gạch dưới số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu sau:

a. Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút.

b. Tôi còn về vài ngày nữa là khác.

c. Tôi nghe nói bà về đây một hai hôm rồi đi.

Tìm thêm ba số từ chỉ số lượng ước chừng khác và đặt câu với mỗi từ:

- Số từ:

Đặt câu:

- Số từ:

Đặt câu:

- Số từ:

Đặt câu:

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm số từ chỉ số lượng ước chừng để xác định

Lời giải chi tiết:

- Số từ chỉ số lượng ước chừng:

a. mấy

b. vài

c. một hai

- Tìm thêm ba số từ chỉ số lượng ước chừng và đặt câu với mỗi từ: vài, dăm ba, mươi.

+ Em có vài quyển vở.

+ Tôi về dăm ba ngày.

+ Bà tôi bảo tôi còn mươi phút là đến giờ đi học.

Bài tập 3

Bài tập 3 (trang 36 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Trong câu: “Nó là thằng Tí, con bà Sáu.”, từ Sáu có phải là số từ không?

Lí do từ này được viết hoa

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về số từ và danh từ riêng

Lời giải chi tiết:

- Trong câu trên, từ Sáu không phải số từ.

- Từ này được viết hoa vì đây là tên riêng của một người.

Bài tập 4

Bài tập 4 (trang 36 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

 Trong câu: “Bụng nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân dốc xuống như xiếc”, có số từ hai kết hợp với chân (hai chân). Trong tiếng Việt, bên cạnh hai chân còn có đôi chân. Những trường hợp tương tự và sự khác nhau về nghĩa giữa cụm từ có số từ hai và cụm từ có danh từ đơn vị đôi có ý nghĩa số lượng trong mỗi trường hợp:

- Trường hợp 1:

- Trường hợp 2:

Phương pháp giải:

Em nhớ lại những kiến thức về danh từ chỉ đơn vị để lấy ví dụ. Em thử kết hợp một số từ ở trước và sau số từ và danh từ chỉ đơn vị để tìm ra sự khác biệt

Lời giải chi tiết:

- Tìm thêm những trường hợp tương tự: mười lá – chục lá, mười hai cái bút – một tá bút.

- Sự khác nhau:

+ Nghĩa của cụm từ có số từ hai: cụ thể, rõ ràng, gần gũi.

+ Nghĩa của cụm từ có danh từ đơn vị đôi: trang trọng hơn.

Bài tập 5

Bài tập 5 (trang 36 VTH Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

 Có những từ vốn chỉ số lượng xác định nhưng một số trường hợp lại mang nghĩa biểu trưng, ước lệ, không xác định. Ví dụ: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Từ chín thứ hai là số từ chỉ số lượng xác định những ở đây lại thể hiện số nhiều (nhiều nghề). Một thành ngữ có số từ được dùng theo cách như vậy:

- Thành ngữ:

- Nghĩa của thành ngữ:

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm số từ chỉ số lượng ước chừng để tìm ba thành ngữ

Lời giải chi tiết:

- Tìm một thành ngữ có số từ được dùng theo cách trên:

“Chín người mười ý”

- Giải thích: Mỗi người có một suy nghĩ riêng, không giống ai, khó để lựa chọn.

Quảng cáo
close