Giải bài tập Thực hành nói và nghe trang 76 vở thực hành ngữ văn 7

Điền thông tin vào các mục dưới đây để chuẩn bị ý cho bài giới thiệu một sản phẩm sáng tạo từ sách:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 trang 76 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Điền thông tin vào các mục dưới đây để chuẩn bị ý cho bài giới thiệu một sản phẩm sáng tạo từ sách:

- Loại hình sản phẩm sáng tạo em giới thiệu: truyện tranh, pô-xto, sơ đồ tư duy, đoạn phim ngắn, trò chơi thiết kế từ sách, hoặc phần mềm học tập từ sách,…

- Lí do em chọn loại hình sản phẩm sáng tạo đó:

- Ưu điểm và hạn chế của loại hình sáng tạp trong việc thể hiện đặc điểm nội dung hoặc hình thức trình bày của cuốn sách:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

Phương pháp giải:

Em đọc và suy nghĩ để trả lời câu hỏi

Bài tập 2

Bài tập 2 trang 77 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Điền thông tin vào bảng dưới đây để chuẩn bị ý tưởng cho bài trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách:

Mở đầu

Giới thiệu về sách và khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách:

Triển khai

Tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách:

- Với việc trau dồi tri thức:

- Với việc rèn luyện tư duy:

- Với việc phát triển ngôn ngữ:

- Với việc hoàn thiện nhân cách:

Kết thúc

Những việc cần thiết mà cá nhân và cộng đồng cần làm để phát huy giá trị của việc đọc sách.

Phương pháp giải:

Em hãy lựa chọn đọc 1 văn bản và tìm câu trả lời phù hợp điền vào bảng

Lời giải chi tiết:

Mở đầu

Giới thiệu về sách và khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách:

Triển khai

Tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách:

- Với việc trau dồi tri thức:

- Với việc rèn luyện tư duy:

- Với việc phát triển ngôn ngữ:

- Với việc hoàn thiện nhân cách:

Kết thúc

Những việc cần thiết mà cá nhân và cộng đồng cần làm để phát huy giá trị của việc đọc sách.

Quảng cáo
close