Giải bài tập Thực hành nói và nghe trang 62, 63 vở thực hành ngữ văn 7

Việc giải thích quy tắc hoặt luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động nhằm mục đích.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 trang 62 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Việc giải thích quy tắc hoặt luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động nhằm mục đích.

Phương pháp giải:

Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Việc giải thích quy tắc hoặt luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động nhằm mục đích:

- Phổ biến quy tắc cùng luật chơi tới mọi người.

- Đưa ra thông tin chính xác và cách tuân thủ luật lệ tới cộng đồng.

Bài tập 2

Bài tập 2 trang 63 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Một số việc cần tiến hành để chuẩn bị cho bài nói giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động:

Phương pháp giải:

Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết

- Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó

- Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ dạng sơ đồ, dụng cụ liên quan đến trò chơi hay hoạt động

Lời giải chi tiết:

Trong phần Viết, em đã thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ của một trò chơi hay hoạt động. Dựa trên bài viết, em hãy chọn nội dung cho hoạt động nói theo những gợi ý sau:

- Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động trong bài viết.

- Tóm lược những ý chính của đoạn văn đó.

- Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ dạng sơ đồ, dụng cụ (nếu có) liên quan đến trò chơi hay hoạt động.

Chú ý: Em có thể chuẩn bị thuyết trình bằng hình thức trình chiếu để người nghe hiểu rõ hơn về trò chơi hay hoạt động.

Bài tập 3

Bài tập 3 trang 63 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Điền các nội dung vào bảng dưới thể hiện cách thức trình bày bài nói giải thíc quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động:

Mở bài

 

Triển khai

 

Kết thúc

 

Phương pháp giải:

Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Mở bài

Hãy thu hút người nghe bằng thái độ hào hứng của em đối với trò chơi hay hoạt động. Em có thể đặt câu hỏi cho người nghe như: Các bạn đã bảo giờ chơi trò … (tham gia hoạt động …) chưa? Hoặc miêu tả một chi tiết trong trò chơi hay hoạt động và hỏi: Các bạn có biết trò chơi (hoạt động) này không? Các bạn có muốn chơi (tham gia) không? …

Triển khai

- Trình bày theo dàn ý đã chuẩn bị (hoặc nói kết hợp với việc sử dụng bản trình chiếu).

- Trong khi nói, em có thể dùng cử chỉ, điệu bộ để mô phỏng động tác của trò chơi hay hoạt động.

Kết thúc

Khẳng định sự thú vị của trò chơi hay hoạt động; hẹn các bạn cùng tham gia trò chơi hay hoạt động vào một dịp phù hợp.

Quảng cáo
close