Giải bài tập Phiếu học tập 1 trang 83 vở thực hành ngữ văn 7

Đọc đoạn trích Lời giải thích của nhà khoa học (trích Người cá của A-lếch-xan-đơ-rơ Bê-li-a-ép) và thực hiện các yêu cầu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 trang 83 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Đọc đoạn trích Lời giải thích của nhà khoa học (trích Người cá của A-lếch-xan-đơ-rơ Bê-li-a-ép) và thực hiện các yêu cầu.

- Khoanh tròn phương án đúng

Câu 1. A B C D

Câu 2. A B C D

- Điền nội dung phù hợp:

Câu 1: Nhận thức khoa học đã được dùng làm cơ sở để giáo sư Xan-van-tô theo đuổi những dự án lớn lao của mình:

Câu 2: Những dấu hiệu hoặc căn cứ cho phép ta xác định được loại hay thể loại của văn bản chứa đựng chính đoạn trích này:

Câu 3: Viết lại câu văn “Là người cá đầu tiên trên Trái Đất và là người đầu tiên sống trong thế giới của cá, Ích-chi-an không thể không cảm thấy cô đơn”. Theo một cấu trúc khác:

Điểm khác biệt giữa câu văn em vừa viết với câu gốc:

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

- Khoanh tròn phương án đúng

Câu 1. B

Câu 2. C

- Điền nội dung phù hợp:

Câu 1: Nhận thức khoa học đã được dùng làm cơ sở để giáo sư Xan-van-tô theo đuổi những dự án lớn lao của mình: Đó là “con người chưa được hoàn thiện” và việc cải tạo thể chất của con người không chỉ phù hợp với khả năng của khoa học mà còn không làm trái với những gì thực tế đã diễn ra trong quá trình tiến hoá dài lâu của các sinh vật.

Câu 2: Những dấu hiệu hoặc căn cứ cho phép ta xác định được loại hay thể loại của văn bản chứa đựng chính đoạn trích này:

- Đoạn trích chứa đựng những thông tin mang tính chất khoa học.

- Đoạn trích nhắc tới thành tựu mà nhân vật đạt được cho tới hiện nay, khoa học vẫn chưa phát hiện ra.

- Đoạn trích cũng nhắc tới các khát vọng phát triển khoa học.

Câu 3: Viết lại câu văn “Là người cá đầu tiên trên Trái Đất và là người đầu tiên sống trong thế giới của cá, Ích-chi-an không thể không cảm thấy cô đơn”. Theo một cấu trúc khác:

Ích – chi – an là người cá đầu tiên trên Trái Đất và là người đầy tiên sống trong thế giới của cá nên không thể không cảm thấy cô đơn.

- Câu đề bài cho nhấn mạnh hiện trạng cô đơn của Ích – chi – an, còn câu viết lại thì xác định lí do người cá cô đơn

Bài tập 2

Bài tập 2 trang 84 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Từ những gợi ý của nội dung đoạn trích, hãy viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) về chủ đề: Đại dương vẫy gọi.

Phương pháp giải:

Viết đoạn văn đầu đủ kết cấu đúng nội dung yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

Từ nội dung đoạn trích, ta thấy tính thuyết phục của lời giải thích được giáo sư Xan – va – tô đưa ra rất cao, ông đã chỉ ra cơ sở khoa học xác đáng. “con người chưa được hoàn thiện” và việc cải tạo thể chất của con người không chỉ phù hợp với khả năng của khoa học mà còn không làm trái với những gì thực tế đã diễn ra trong quá trình tiến hoá dài lâu của các sinh vật. Chính vì vậy, có rất nhiều khả năng trong tương lai con người sẽ quay trở lại với biển cả, với đại dương mênh mông. Đại dương đang vẫy gọi chúng ta với rất nhiều ưu thế lớn lao: là nơi có diện tích lớn, với trữ lượng cá vô cùng tận về thực phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp. Hàng tỉ người có thể sống ở dưới nước.

Bài tập 3

Bài tập 3 trang 84 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Phác thảo những ý chính cho bài nói về đề tài: Khai thác và bảo vệ tài nguyên biển.

Phương pháp giải:

Lập dàn ý theo chủ đề

Lời giải chi tiết:

Phác thảo ý chính bài nói về để tài: “Khai thác và bảo vệ tài nguyên biển.

- Dẫn dăt vấn đề cần bàn luận.

- Nêu lên thực trạng của vấn đề khai thác tài nguyên biển ở Việt Nam hiện nay.

- Bàn luận:

+ Tại sao chúng ta cần khai thác một cách hợp lí tài nguyên biển?

+ Lợi ích của việc khai thác và bảo vệ tài nguyên biển.

+ Mặt trái vấn đề

- Khẳng định lại vấn đề.

Quảng cáo
close