Giải bài tập Chiếc đũa thần trang 28 vở thực hành ngữ văn 7

Những đặc điểm để xác định văn bản Chiếc đùa thần là truyện khoa học:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Bài tập 1 trang 28 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Những đặc điểm để xác định văn bản Chiếc đùa thần là truyện khoa học:

- Đề tài:

- Bối cảnh:

- Cốt truyện:

- Nhân vật:

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

- Đề tài: du hành vũ trụ nói về những cuộc khám phá du hành vũ trụ của các nhà khoa học và nhà du hành vũ trụ.

- Bối cảnh: không gian ngoài Trái Đất.

- Cốt truyện: Cuộc du hành vũ trụ của nhà khoa học Mơ – ven Ma – xơ.

- Nhân vật: nhà khoa học: Mơ – ven Ma – xơ.

Bài tập 2

Bài tập 2 trang 28 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Những chi tiết miêu tả thiên hà khổng lồ NGK 4565

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và tìm câu trả lời.

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết miêu tả thiên hà khổng lồ NGK 4565:

- Ở xa bảy triệu pác-xếc, có thể nhìn thấy rìa của nó.

- Nó trải rộng mọi hướng nom như cái đĩa mảnh và rõ ràng là cấu rạo bởi những nhánh hình xoáy ốc.

Bài tập 3

Bài tập 3 trang 28 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

 Trong không gian vũ trụ bao la, Trái Đất được ví với cái gì? Khoanh tròn phương án đúng:

a. Cái đĩa dẹt

b. Cái bánh xe.

c. Hạt bụi nhỏ xíu

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

c. Hạt bụi nhỏ xíu.

Bài tập 4

Bài tập 4 trang 29 VTH Ngữ văn 7 Tập 2

Ước mơ của nhân vật Mơ-ven Ma-xơ.

Nhận xét của em về tính hiện thực của ước mơ đó:

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản, tìm câu trả lời và đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Ước mơ của nhân vật Mơ-ven Ma-xơ: truyền tin thông qua vũ trụ và khám phá không gian bao la vô tận của các thiên hà.

Nhận xét của em về tính hiện thực của ước mơ đó: Có thể thành hiện thực khi khoa học phát triển hơn khi con người có những công cụ mới khám phá thế giới.

Quảng cáo
close