Giải bài tập Thực hành đọc mở rộng trang 33 vở thực hành ngữ văn 7

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một truyện khoa học viễn tưởng mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

trang 33 VTH Ngữ văn 7 Tập 2:

Ghi chép thông tin, ý tưởng về một truyện khoa học viễn tưởng mà em tự đọc vào Nhật kí đọc sách dưới đây:

Nhật kí đọc sách

Ngày:

Nhan đề truyện:

Tên tác giả:

Nội dung chính:

Không gian, thời gian của truyện:

Các tình huống và sự việc chính trong truyện:

Các nhân vật:

Đặc điểm nổi bật của một nhân vật:

Suy nghĩ sau khi đọc:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy lựa chọn đọc 1 văn bản và tìm câu trả lời phù hợp điền vào bảng.

Lời giải chi tiết

Nhật kí đọc sách

Ngày: 7/8/2022

Nhan đề truyện: Chiếc đũa thần

Tên tác giả: I-van An-tô-nô-vích E-phơ-rê-mốp

Nội dung chính: Văn bản nói về hành trình du hành vũ trụ và thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm về những sáng kiến vĩ đại của nhân loại để khám phá vũ trụ.

Không gian, thời gian của truyện: Không gian ngoài Trái Đất.

Các tình huống và sự việc chính trong truyện: Thám hiểm thiên hà khổng lồ NGK 4565 trong chòm Tóc Vê – rô – nhi – ca

Các nhân vật: Nhân vật chính là một nhà khoa học: Mơ – ven Ma – xơ.

Đặc điểm nổi bật của một nhân vật: Có ước mơ, khao khát khám phá vũ trụ bao la.

Suy nghĩ sau khi đọc:

- Cung cấp tri thức về khát vọng làm chủ vũ trụ của các nhà khoa học. 

- Đó là thông điệp về việc sáng chế ra những phát minh vĩ đại của nhân loại để có thể khám phá vũ trụ chỉ trong tầm với.

Quảng cáo
close