Bài 83 trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 79 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô trống.

Quảng cáo

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối của \(b:\) \(a-b=a+(-b).\)

Lời giải chi tiết

\(a-b=-1-8=-1+(-8)\) \(=-9\)

\(a-b=-7-(-2)=-7+2\) \(=-5\)

\(a-b=5-7=5+(-7)\) \(=-2\)

\(a-b=0-13=0+(-13)\) \(=-13\)

Loigiaihay.com

 • Bài 84 trang 79 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 84 trang 79 sách bài tập toán 6. Tìm số nguyên x, biết: a) 3 + x = 7 b) x + 5 = 0 c) x + 9 = 2

 • Bài 85 trang 79 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 85 trang 79 sách bài tập toán 6. Toán vui: Ba bạn Thành, Chánh, Tín tranh luận với nhau. Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

 • Bài 86 trang 80 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 86 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho x = -98, a = 61, m = -25. Tính giá trị các biểu thức:...

 • Bài 87 trang 80 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 87 trang 80 sách bài tập toán 6. Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠ 0,, nếu biết: a) x + |x| = 0; b) x - |x| = 0.

 • Bài 88 trang 80 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 88 trang 80 sách bài tập toán 6. Ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm đã trả được (giảm nợ được) 100 nghìn đồng. Hỏi Ông Năm nợ bao nhiêu? Hãy viết phép tính và tìm kết quả.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài