Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 131 sách bài tập toán 6. Nhìn hình bs 4 và đọc tên. a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O)...

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn hình bs 4 và đọc tên

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm \(A, B, C, D, O).\)

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng \(AB;\)

c) Các đoạn thẳng cắt tia \(OA;\)

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng \(OD.\) 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về đoạn thẳng tại đây.  

Lời giải chi tiết

a) Các đoạn thẳng là: \(AB, AC, AD, AO,\)\( BO, BD, BC, CO, CD, DO.\)

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng \(AB\) là: \(AO, AC, AD, BO, BC, BD.\)

c) Các đoạn thẳng cắt tia \(OA\) là: \(AD, AB, DO, BO, DB.\)

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng \(OD\) là: \(AC, AD, CD.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Đoạn thẳng
Gửi bài