Bài 5.7 Trang 8 SBT Hóa học 9

Giải bài 5.7 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.

a) Tính hiệu suất của quá trình sản xuất axit sunfuric.

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 50% thu được từ 73,5 tấn H2SO4 đã được sản xuất ở trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy trình sản xuất axit sunfuric từ quặng pirit sắt. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng lưu huỳnh chứa trong 80 tấn quặng:

\({m_S} = \dfrac{{80 \times 40}}{{100}} = 32\) (tấn)

Điều chế H2SO4  theo sơ đồ sau

\(S \to S{O_2} \to S{O_3} \to {H_2}S{O_4}\) 

32g                                     98g

32 tấn                                ? tấn 

\({m_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{32 \times 98}}{{32}} = 98\) (tấn )

Hiệu suất phản ứng: \(H = \dfrac{{73,5}}{{98}} \times 100\% = 75\% \)

b) Khối lượng dung dịch H2SO50% thu được :

100 tấn dung dịch có 50 tấn H2SO4

x tấn       \( \leftarrow \)               73,5 tấn 

\(x = \dfrac{{73,5 \times 100}}{{50}} = 147\)( tấn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close