Bài 5.6 Trang 8 SBT Hóa học 9

Giải bài 5.6* Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Để tác dụng vừa đủ với 44,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Để tác dụng vừa đủ với 44,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần phải dùng 400 ml dung dịch H2SO4 2M. Sau phản ứng thấy tạo ra a gam hỗn hợp muối sunfat. Hãy tính a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các phương trình hóa học xảy ra. Nhận xét quan hệ giữa số mol axit và số mol nước. Áp dụng định luật bào toàn khối lượng tìm được a.

Lời giải chi tiết

\(F{\rm{e}}O + {H_2}S{O_4} \to F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4} + {H_2}O\)

\(F{{\rm{e}}_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to F{{\rm{e}}_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\)

\(F{{\rm{e}}_3}{O_4} + 4{H_2}S{O_4} \to F{\rm{eS}}{{\rm{O}}_4} + F{{\rm{e}}_2}{(S{O_4})_3} + 4{H_2}O\)

Theo bài số mol H2SO4 đã phản ứng là : nH2SO4= 0,4.2 = 0,8 (mol)

=>\({m_{{H_2}S{O_4}}}\) = 0,8.98 = 78,4 (gam)

Theo các phương trình hoá học và định luật bảo toàn khối lượng ta có :

moxit + maxit = mmuối +  mH2O

và \({n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}S{O_4}}}\) 

--------> \({m_{{H_2}O}}\)= 0,8 x 18 = 14,4 (gam)

Vậy 44,8 + 78,4 = mmuối + 14,4

=> mmuối = 108,8 (gam)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close