Bài 5.4 Trang 8 SBT Hóa học 9

Giải bài 5.4 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Cho các chất: Cu, Na2SO3, H2SO4.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho các chất: Cu, Na2SO3, H2SO4.

a)  Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế SO2 từ các chất trên.

b)  Cần điều chế n mol SO2, hãy chọn chất nào để tiết kiệm được H2SO4. Giải thích cho sự lựa chọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của axit. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Các phản ứng điều chế SO2:

Na2SO3 + H2SO4 --------> Na2SO4 + H2O + SO2 \( \uparrow \) (1)

2H2SO4 (đặc) + Cu —------> CuSO4 + 2H2O + SO2 \( \uparrow \) (2)

b) Chọn Cu hay Na2SO3 ?

Theo (1) : Điều chế n mol SO2 cần n mol H2SO4.

Theo (2) : Điều chế n moi SO2 cần 2n mol H2SO4.

Kết luận : Dùng Na2SO3 tiết kiệm được H2SO4.

Loigiaihay.com

 • Bài 5.5* Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.5* Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro từ những chất sau: Zn, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4.

 • Bài 5.6 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.6* Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Để tác dụng vừa đủ với 44,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4

 • Bài 5.7 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.7 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.

 • Bài 5.3 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.3 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau :

 • Bài 5.2 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.2 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3, người ta dùng :

Quảng cáo
close