Bài 5.3 Trang 8 SBT Hóa học 9

Giải bài 5.3 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho những chất sau:

A. CuO;           B. MgO;              C. H2O;             

D. SO2;           E. CO2.

Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học sau:

1. 2HCl + ...                 —>       CuCl2 + ...

2. H2SO4 + Na2SO3      —>     Na2S04 + … + …

3. 2HCl + CaCO3          —>      CaCl2 +….. + …

4. H2SO4 + ...              —>       MgSO4 + ...

5. ... + ...\( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) H2SO3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học của oxit và axit để hoàn thiện các phương trình hóa học. Tại đây

Lời giải chi tiết

1. A. CuO và C. H2O.

2. D. SO2 và C. H2O.

3. E. CO2 và C. H2O.

4. B. MgO và C. H2O.

5. D. SO2 và C. H2O.

Loigiaihay.com

 • Bài 5.4 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.4 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Cho các chất: Cu, Na2SO3, H2SO4.

 • Bài 5.5* Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.5* Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro từ những chất sau: Zn, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4.

 • Bài 5.6 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.6* Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Để tác dụng vừa đủ với 44,8 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4

 • Bài 5.7 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.7 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.

 • Bài 5.2 Trang 8 SBT Hóa học 9

  Giải bài 5.2 Trang 8 sách bài tập Hóa học 9. Để phân biệt được hai dung dịch Na2SO4 và Na2CO3, người ta dùng :

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close