Bài 52.1 Trang 60 SBT Hóa học 9

Giải bài 52.1 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Phát biểu đúng là :

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu đúng là :

A. Tinh bột và xenlulozơ dễ tan trong nước.

B. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozơ không tan trong nước.

C. Tinh bột và xenlulozơ không tan trong nước lạnh nhưng tan trone nước nóng.

D. Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết tinh bột và xenlulozơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Tinh bột không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng. Còn xenlulơzơ không tan trong cả nước lạnh và nước nóng.

Đáp án D. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
Gửi bài