Bài 50.2 Trang 58 SBT Hóa học 9

Giải bài 50.2 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A là

Quảng cáo

Đề bài

Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được CO2 và H2O. Chất A là

A. etilen ;                   B. rượu etylic ;        

C. axit axetic ;            D. glucozơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết về glucozơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Vì A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được CO2 và H2O nên A là glucozơ.

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 50: Glucozơ
Gửi bài