Bài 50.6 Trang 59 SBT Hóa học 9

Giải bài 50.6 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn

Quảng cáo

Đề bài

Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem quy trình điều chế glucozơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Sơ đồ phản ứng:

C6H12O6 \( \to\) 2C2H5OH \( \to\) 2CH3COOH

Theo sơ đồ ta có: Cứ 180 gam glucozơ thì tạo ra 2.60 = 120 gam CH3COOH

Theo đề bài ta có: Cứ 50 gam glucozơ thì tạo ra \({m_{C{H_3}COOH}} = \frac{{50.120}}{{180}} = 33,33g\)

Mà H = 60% \( \to {m_{C{H_3}COOH(tt)}} = 33,33.\frac{{60}}{{100}} = 20g\)

Vậy khối lượng dung dịch giấm ăn 4% là 20 : 4% = 500g

Loigiaihay.com

 • Bài 50.5 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.5 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hóa học sau :

 • Bài 50.4 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.4 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi

 • Bài 50.3 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.3 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Khi oxi hóa hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 146,3 kJ.

 • Bài 50.2 Trang 58 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.2 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A là

 • Bài 50.1 Trang 58 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.1 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close