Giải bài 5 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 5 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nước có thế mạnh nhất về công nghiệp khai thác và lọc dầu ở Trung và Nam Mỹ là:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Nước có thế mạnh nhất về công nghiệp khai thác và lọc dầu ở Trung và Nam Mỹ là:

a. Mê-hi-cô               b. Vê-nê-xu-ê-la

c. Bra-xin                  d. Chi-lê

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nước có thế mạnh nhất về công nghiệp khai thác và lọc dầu ở Trung và Nam Mỹ là quốc gia Vê-nê-xu-ê-la.

Chọn: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải