Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 35 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 35 vbt Địa lí 7, Nét đặc trưng của các vùng đô thị hóa ở đới ôn hòa là

 • pic

  Bài 2 trang 36 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 36 vbt Địa lí 7, Hoàn thành hồ sơ hình 8 để minh họa những vấn đề xã hội nảy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh và hướng phát triển

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 37 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 37 vbt Địa lí 7, Yếu tố nào đã góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển các siêu đô thị và chùm đô thị hiện nay ở đới ôn hòa:

 • pic

  Bài 4 trang 37 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 37 vbt Địa lí 7, Sự khác biệt giữa các siêu đô thị ở đới ôn hòa và đới nóng thể hiện ở:

 • pic

  Bài 5 trang 37 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 37 vbt Địa lí 7, Trong các siêu đô thị, để tiết kiệm đất, các kho hàng và nơi giữ xe thường được bố trí

 • pic

  Bài 6 trang 37 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 37 vbt Địa lí 7, Nơi có nhiều khu phố cổ được bảo tồn, tôn tạo làm địa điểm tham quan du lịch được thấy khá phổ biến ở các siêu đô thị: c. Châu Phi. d. Nam Mĩ.

Gửi bài