Giải bài 4 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 4 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố:

a. Ven Thái Bình Dương

b. Phía Bắc xích đạo

c. Trong giới hạn từ 20oN đến 40oN

d. Tất cả đều đúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức ngành công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố ven Thái Bình Dương, phía Bắc xích đạo và trong giới hạn từ 20oN đến 40oN.

Chọn: D

Loigiaihaty.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải