Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 86 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 86 vở bài tập Địa lí 7, Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ Quan sát hình 37.1, hình 39.1 SGK và dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu:

 • pic

  Bài 2 trang 86 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 86 vở bài tập Địa lí 7, Hình 40.1 trang 125 SGK cho thấy: a. Vốn và lao động ở Hoa Kỳ gần đây chuyển dịch theo hướng từ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 87 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 87 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ hình 27 dưới đây, hãy: a. Nêu nội dung biểu thị và hướng chuyển dịch của các mũi tên 1,2

Gửi bài