Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 40 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào 3 biểu đồ nhiệt ẩm A, B, C trang 59 SGK, xác định kiểu khí hậu của mỗi biểu đồ. Giải thích (Gợi ý: tham khảo các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa H.13.2 – H.13.3 – H.13.4 trang 44 SGK)

 • pic

  Bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 40 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát ảnh các kiểu rừng ôn đới trang 59 – 60 SGK, hãy xác định cảnh quan rừng ôn đới của mỗi ảnh. (Lưu ý độ đồng đều, màu sắc của cây, lá từng mùa cụ thể)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu trang 60 SGK, vẽ biểu đồ (H.11) biểu hiện sự gia tăng lượng khí thải C02 trong không khí từ 1840 đến 1997. Giải thích nguyên nhân sự gia tăng

Gửi bài Gửi bài