Giải bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 7

Giải bài 3 trang 41 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu trang 60 SGK, vẽ biểu đồ (H.11) biểu hiện sự gia tăng lượng khí thải C02 trong không khí từ 1840 đến 1997. Giải thích nguyên nhân sự gia tăng

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu trang 60 SGK, vẽ biểu đồ (H.11) biểu hiện sự gia tăng lượng khí thải C02 trong không khí từ 1840 đến 1997. Giải thích nguyên nhân sự gia tăng

Hình 11. Biểu đồ gia tăng lượng khí thải CO2 từ 1840 – 1997.

* Nguyên nhân sự gia tăng lượng khí thải CO2: ……………………………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Hình 11. Biểu đồ gia tăng lượng khí thải CO2 từ 1840 – 1997

* Nguyên nhân sự gia tăng lượng khí thải CO2: Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp; khí thải từ xe cộ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài