Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 24 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 24 vbt Địa lí 7, Dựa vào sơ đồ ở bài tập số 1, trang 35 SGK, hãy nêu rõ hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng:

 • pic

  Bài 2 trang 24 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 24 vbt Địa lí 7, Điền vào các chỗ chấm trong ô trống ở sơ đồ H.6 dưới đây các ý thích hợp để nêu rõ tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đối với tài nguyên môi trường.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 25 vbt Địa lí 7, Để bảo vệ môi trường ở đới nóng, nhiều nước đã: a. Tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài b. Phân bố lại dân cư c. Khuyến khích phong trào trồng cây gây rừng d. Khai hoang các vùng đất mới

 • pic

  Bài 4 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 25 vbt Địa lí 7, Việc bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp là vấn đề cấp thiết nhất trên vùng địa hình: a. Đồng bằng b. Ven biển c. Đồi núi, cao nguyên d. Ven sông

 • pic

  Bài 5 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 25 vbt Địa lí 7, Việc phát triển các khu nhà ổ chuột ngày càng nhiều ở những đô thị đới nóng đã gây nên tình trạng suy thoái trầm trọng nguồn tài nguyên: a. Đất đai b. Nguồn nước c. Rừng d. Thủy sản

 • pic

  Bài 6 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 25 vbt Địa lí 7, Nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững, nhiều nước ở đới nóng đã:

Gửi bài