Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 83 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 83 vở bài tập Địa lí 7, Nêu các ngành công nghiệp (CN) quan trọng của 3 nước Bắc Mỹ vào bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 84 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 84 vở bài tập Địa lí 7, Nêu một số thông tin về tổ chức “Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA)”

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 84 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 84 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào bảng thống kê trang 124 SGK, hãy: a. Xác định tên các nước tương ứng với biểu đồ (A, B, C) dưới đây.

 • pic

  Bài 4 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Ghép đôi các nội dung ở cột A, phù hợp với các ý ở cột C và ghi kết quả vào cột B để thể hiện đúng vùng phân bố của các ngành công nghiệp Bắc Mỹ.

 • pic

  Bài 5 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Ở Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp chủ yếu đều nằm dưới quyền kiểm soát của:

 • pic

  Bài 6 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Công nghiệp truyền thống ở Hoa Kỳ là thế mạnh từ lâu của vùng công nghiệp:

 • pic

  Bài 7 trang 85 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 7 trang 85 vở bài tập Địa lí 7, Ngành công nghiệp nào dưới đây không phải thế mạnh của “vành đai Mặt Trời”

 • pic

  Bài 8 trang 86 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 8 trang 86 vở bài tập Địa lí 7, Tính chất tiên tiến, hiện đại của nền kinh tế Bắc Mỹ thể hiện ở cơ cấu GDP, trong đó:

Gửi bài