Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 106 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 106 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào H.48.1 và lát cắt địa hình H.50.1 (vĩ tuyến 30oN) SGK, hãy nêu đặc điểm của các khu vực địa hình Ô-xtrây-li-a theo yêu cầu trong bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 107 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 107 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 48.1, hình 50.2 và 50.3 SGK, nêu nhận xét về sự phân bố mưa ở Ô-xtrây-li-a và ghi vào bảng sau đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 108 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 108 vở bài tập Địa lí 7, Sử dụng các kí hiệu chấm, mũi tên, ghi chú cho các loại gió và ác dòng biển nóng, biển lạnh lên lược đồ hình 35 sau:

Gửi bài