Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 25 vbt Địa lí 7, Bức tranh di dân ở đới nóng rất đa dạng và phức tạp:

 • pic

  Bài 2 trang 25 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 25 vbt Địa lí 7, Dựa vào bản đồ H – 3.3 trang 11 SGK, nêu số lượng và tên các siêu đô thị (> 8 triệu dân) ở đới nóng năm 2000 theo bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 26 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 26 vbt Địa lí 7, Dựa vào biểu đồ biểu diễn tỉ lệ dân đô thị của một số châu lục H.11.3, hãy rút ra nhận xét:

 • pic

  Bài 4 trang 26 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 26 vbt Địa lí 7, Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyển cư mạnh mẽ ở đới nóng là do: a. Dân số đông và tăng nhanh b. Đất đai canh tác ít c. Môi trường bị ô nhiễm d. Câu a+b đúng

 • pic

  Bài 5 trang 26 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 26 vbt Địa lí 7, Hậu quả nào không phải do quá trình đô thị hóa quá nhanh gây ra: a. Sự xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội. b. Thừa lao động, thiếu việc làm. c. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt. d. Môi trường không khí, nước ngày càng ô nhiễm.

 • pic

  Bài 6 trang 27 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 27 vbt Địa lí 7, Trong các khu vực dưới đây, khu vực nào có tốc độ tăng dân số nhanh nhất:

Gửi bài