Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 44 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 44 vbt Địa lí 7, Sử dụng các cụm từ sau đây để hoàn chỉnh sơ đồ (H.13) về các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại trong hoang mạc: Khai thác nước ngầm, khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp quy mô lớn, chăn nuôi du mục, trồng trọt trong ốc đảo, vận chuyển hàng hóa.

 • pic

  Bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 45 vbt Địa lí 7, Những biện pháp đang được sử dụng để cải tạo vùng hoang mạc:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 45 vbt Địa lí 7, Kiểu hoạt động nông nghiệp cổ truyền phổ biến ở vùng hoang mạc là:

 • pic

  Bài 4 trang 45 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 45 vbt Địa lí 7, Bộ mặt hoang mạc ngày nay đã khác xưa nhờ sự tiến bộ của:

 • pic

  Bài 5 trang 45 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 45 vbt Địa lí 7, Nỗi lo lớn nhất đối với các vùng đất nông nghiệp ven hai đường chí tuyến là hiện tượng: a. Đất đai bị xói mòn b. Nạn hoang mạc hóa c. Bão lũ thất thường d. Câu a + b đúng

 • pic

  Bài 6 trang 45 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 45 vbt Địa lí 7, Quá trình hoang mạc hóa hiện nay ở châu Phi và châu Á chủ yếu bắt nguồn từ nguyên nhân:

Gửi bài