Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 81 vở bài tập Địa lí 7, Nông nghiệp Hoa Kỳ và Ca-na-đa phát triển ở quy mô lớn và trình độ cao là nhờ vào các điều kiện thuận lợi:

 • pic

  Bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 7, a. Điền vào lược đồ câm hình 26, địa bàn phân bố chính của một số cây trồng, vật nuôi ở Bắc Mỹ, bằng cách sử dụng các kí hiệu như gợi ý ở phần ghi chú.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 82 vở bài tập Địa lí 7, Sự hình thành các vùng chuyên canh nông sản theo điều kiện môi trường được thể hiện ở sản phẩm đặc trưng ứng với mỗi vùng của Bắc Mỹ là:

 • pic

  Bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 7, Sản xuất lúa mì ở Bắc Mỹ phân bố tập trung ở:

 • pic

  Bài 5 trang 82 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 82 vở bài tập Địa lí 7, Cây lương thực chính được trồng phổ biến ở Bắc Mỹ là:

 • pic

  Bài 6 trang 83 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 83 vở bài tập Địa lí 7, Trồng ngô kết hợp với chăn nuôi lợn trên đồng bằng Trung tâm là hình thức sản xuất, trong đó:

Gửi bài