Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 15 vbt Địa lí 7, Hai đặc điểm chính của khí hậu nhiệt đới: a. Nhiệt độ quanh năm ……… nhưng có sự thay đổi ……… càng về gần chí tuyến, nhiệt độ ……… và biên độ nhiệt ………

 • pic

  Bài 2 trang 15 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 15 vở bài tập Địa lí 7, Dùng các cụm từ: Mùa mưa, mùa khô, xói mòn, ôxit sắt nhôm, hơi nước bốc lên để trình bày quá trình hình thành đất đỏ vàng (feralit) trong môi trường khí hậu nhiệt đới.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 16 vở bài tập Địa lí 7, So sánh hai biểu đồ khí hậu nhiệt đới A, B, (trang 22 SGK). Phân biệt biểu đồ nào thuộc bán cầu Bắc, biểu đồ nào thuộc bán cầu Nam. Ghi nhận xét vào bảng dưới đây:

 • pic

  Bài 4 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 16 vbt Địa lí 7, Đặc điểm nào sau đây không đúng với môi trường nhiệt đới:

 • pic

  Bài 5 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 16 vbt Địa lí 7, Tính chất gay gắt của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa theo mùa khiến đất đai vùng nhiệt đới bị:

 • pic

  Bài 6 trang 16 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 16 vbt Địa lí 7, Sự phát triển rộng rãi diện tích xa van và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới, là do:

 • pic

  Bài 7 trang 17 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 7 trang 17 vbt Địa lí 7, Thảm thực vật vùng nhiệt đới thay đổi theo chiều từ chí tuyến về gần xích đạo lần lượt là:

Gửi bài