Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 72 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 72 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào lược đồ H.34.1 trang 107 SGK, nêu: a. Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000USD/năm:

 • pic

  Bài 2 trang 73 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 73 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào kiến thức đã học, hãy lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi theo mẫu dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 7, a. Điền vào lược đồ H.22 để minh họa nơi phân bố các nông sản và khoáng sản chính ở ba vùng kinh tế.

Gửi bài