Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 7, Lãnh thổ châu Mỹ kéo dài:

 • pic

  Bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 75 vở bài tập Địa lí 7, Hãy sử dụng các cụm từ dưới đây để hoàn chỉnh sơ đồ hình 23, nhằm nêu rõ vai trò quan trọng của quá trình hình thành cộng đồng dân cư châu Mỹ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 75 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 75 vở bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 35.2 tr.111 SGK, ghép đến hai hoặc ba nội dung ở cột C tương ứng với các ý ở cột A và ghi kết quả vào cột B để chỉ rõ địa bàn cư trú chính của các cộng đồng dân tộc chủ yếu ở châu Mỹ

 • pic

  Bài 4 trang 76 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 76 vở bài tập Địa lí 7, Vị trí của châu Mỹ: a. Trải dài từ bán cầu Bắc xuống bán cầu Nam

 • pic

  Bài 5 trang 76 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 76 vở bài tập Địa lí 7, Điểm nào sau đây không đúng với vai trò của kênh đào Pa-na-ma ở eo đất Trung Mỹ:

 • pic

  Bài 6 trang 76 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 76 vở bài tập Địa lí 7, Thảm rừng lá kim ở châu Phi phổ biến ở:

 • pic

  Bài 7 trang 77 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 7 trang 77 vở bài tập Địa lí 7, Nền văn minh In-ca là một biểu hiện cao độ trình độ phát triển kinh tế - xã hội của người:

Gửi bài