Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 115 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 115 vở bài tập Địa lí 7, Hoàn chỉnh sơ đồ hình 38 bằng cách điền các cụm từ thích hợp dưới đây vào ô trống để minh họa sự đa dạng trong ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu: Cơ Đốc giáo, Giec-man, đạo Thiên Chúa, Hồi giáo, đạo Tin Lành, La-tinh, Xla-vơ, đạo Chính Thống.

 • pic

  Bài 2 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Phân tích hình 54.2 SGK để chứng minh đặc điểm dân số châu Âu: - So sánh dân số (triệu người) giữa hai độ tuổi 0-4 tuổi (x) và từ 60 – 64 tuổi (y) của châu Âu và thế giới, rồi ghi ra bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Hai nước nào sau đây cùng thuộc nhóm ngôn ngữ Xla-vơ ở châu Âu

 • pic

  Bài 4 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Khu vực có mật độ dân số cao nhất ở châu Âu là:

 • pic

  Bài 5 trang 116 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 116 vở bài tập Địa lí 7, Xu thế đô thị hóa nông thôn ở châu Âu gần đây là kết quả của:

 • pic

  Bài 6 trang 117 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 117 vở bài tập Địa lí 7, Những nơi có mật độ dân số thấp dưới 25 người/km2 ở châu Âu là các vùng:

Gửi bài