Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 63 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát lược đồ H.29.1 trang 90 SGK, hãy xác định các vùng đông dân, thưa dân ở châu Phi và đánh dấu (x) vào ô thích hợp dưới đây:

 • pic

  Bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 64 vở bài tập Địa lí 7, Điền vào sơ đồ dưới đây các nguyên nhân xã hội đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 64 vở bài tập Địa lí 7, Nguyên nhân lịch sử nào đã khiến nguồn nhân lực của châu Phi nghèo đi:

 • pic

  Bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 7, Thắng lợi to lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau năm 1960 có phần đóng góp rất đáng kể của:

 • pic

  Bài 5 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 64 vở bài tập Địa lí 7, Vùng có mật độ dân cư vào loại cao nhất hiện nay ở châu Phi là:

 • pic

  Bài 6 trang 65 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 65 vở bài tập Địa lí 7, Nguy cơ đe dọa của đại dịch AIDS ở châu Phi, biểu hiện ở:

Gửi bài