Quảng cáo
  • pic

    Bài 1 trang 100 vở bài tập Địa lí 7

    Giải bài 1 trang 100 vở bài tập Địa lí 7, Quan sát hai sơ đồ lát cắt sườn Tây và sườn Đông dãy An-đét qua H.46.1 và H.46.2 SGK, hãy nêu nhận xét và giải thích theo yêu cầu của bảng sau:

Gửi bài