Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 98 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 2 trang 98 vở bài tập Địa lí 7, Hoàn chỉnh sơ đồ hình 31 dưới đây, bằng cách nối mũi tên theo hướng thích hợp để biểu thị sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khi khai thác rừng A-ma-dôn:

 • pic

  Bài 1 trang 98 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 1 trang 98 vở bài tập Địa lí 7, Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ vào bảng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 7 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 7 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nhờ ưu thế của khí hậu nhiệt đới hải dương, các nước vùng biển Ca-ri-bê đang ra sức khai thác thế mạnh:

 • pic

  Bài 6 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 6 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Tình trạng thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Trung và Nam Mỹ xuất phát từ nguyên nhân:

 • pic

  Bài 5 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 5 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nước có thế mạnh nhất về công nghiệp khai thác và lọc dầu ở Trung và Nam Mỹ là:

 • pic

  Bài 4 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 4 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Các nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu phân bố:

 • pic

  Bài 3 trang 99 vở bài tập Địa lí 7

  Giải bài 3 trang 99 vở bài tập Địa lí 7, Nêu một số thông tin về khối liên kết kinh tế Mec-cô-xua (MERCOSUR)

Gửi bài