Giải bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 5 trang 7 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy ghi tên các con sông chính chảy trên mỗi đồng bằng lớn ở châu Á vào bảng dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, hãy ghi tên các con sông chính chảy trên mỗi đồng bằng lớn ở châu Á vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược độ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài