Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 27 vở bài tập Địa lí 8, Cho bảng số liệu sau: a) Tính tỉ lệ dân số Trung Quốc so với Đông Á, châu Á và thế giới và điền vào bảng sau: b) Nhận xét về dân số của Trung Quốc

 • pic

  Bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 28 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy tính cán cân xuất nhập khẩu

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 28 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 3 trang 28 vở bài tập Địa lí 8, Điền vào sơ đồ sản phẩm của các ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới của Nhật Bản.

 • pic

  Bài 4 trang 28 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 4 trang 28 vở bài tập Địa lí 8, Hãy nối ô bên phải với ô bên trái cho phù hợp.

 • pic

  Bài 5 trang 29 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 5 trang 29 vở bài tập Địa lí 8, Nền kinh tế Trung Quốc chưa đạt được mục tiêu nào trong các thành tựu dưới đây?

Gửi bài Gửi bài