Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 59 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 59 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 31.1 SGK và kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp để hoàn thành các bảng sau:

 • pic

  Bài 2 trang 60 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 60 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng số liệu 31.1 SGK, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Nhận xét về sự khác nhau về chế độ nhiệt và mưa của các trạm đó.

 • Quảng cáo

Gửi bài