Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 8, Dựa vào bảng 35.1 SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực:

 • pic

  Bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 8

  Giải bài 2 trang 65 vở bài tập Địa lí 8, Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt trung bình:

 • Quảng cáo

Gửi bài